Szeretetfrekvencia

Dr. Steiber Anita Tünde

"Élet- és lélekmentor, életreformer"

 

gyógyszerész, természetgyógyász, metafizikai speciális tanácsadó, párkapcsolati coach honlapja

ADATVÉDELMI  TÁJÉKOZTATÓ

A “PROFI-CONTACT” Szolgáltató Betéti Társaság (Adatkezelő) üzleti  tevékenységével kapcsolatban kezeli a kérelmező, illetve a felhasználó személyes adatait, kizárólag a szerződéses jogviszony teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az általa kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 6726 Szeged, Bérkert utca 62/b.
Az adatkezelő elérhetősége:06-70-9455379, e-mail: tunderkert999@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679 / EU )és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: online web konferenciákon, tanácsadásokon, kezeléseken, work shopokon, online skype tanácsadásokon, offline tanácsadásokon, kezeléseken, workshopokon tanfolyamokon, előadásokon, bemutatókon, illetve az adatkezelő és az ügyfél között létrejövő szerződésekben szereplő természetes személyek.

A kezelt adatok köre: az ügyfél, kérelmező által a regisztráció során megadott a online web konferenciákon, tanácsadásokon, kezeléseken, workshopokon, online skype tanácsadásokon, offline tanácsadásokon, kezeléseken, workshopokon tanfolyamokon, előadásokon, bemutatókon illetve az adatkezelő és az ügyfél között létrejövő szerződések teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, e-mail).

Az adatgyűjtés célja: a fenti szerződéses jogviszonyok teljesítése és kapcsolattartás az ügyféllel.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezekkel a cookie-kal csak az oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Alkalmazott cookie-k:

  • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
  • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
“PROFI-CONTACT” Szolgáltató Betéti Társaság munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 90 napon belül törlésre kerülnek.

A kérelmező írásban kérelmezheti az adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

– tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a kérelmező erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az adatkezelő a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a kérelmező nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.